Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obchody uskutečněné na www.scandesign.cz. Definují práva a povinnosti jak dodavatele, tak kupujícího. E-shop Scandesign.cz zasílá zboží prostřednictvím obchodních partnerů, přepravců.

Základní ustanovení

Spotřebitelem, zákazníkem, kupujícím se v tomto textu myslí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, nebo taková osoba, která se k nákupu chystá.

Dodavatelem, provozovatelem se myslí fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, se kterou bude v případě nákupu (objednávky) uzavírat spotřebitel smlouvu - tzv. „smlouvu na dálku“.

Obchodem, e-shopem se pak myslí elektronický obchod, provozovaný dodavatelem a reprezentovaný souborem internetových stránek www.scandesign.cz a aplikací elektronického obchodu na internetové doméně www.scandesign.cz.

1. Informace o dodavateli

1.1 Provozovatel elektronického obchodu, adresa a místo podnikání:

Bc. Vít Kafoněk

Maxima Gorkého 546/21, 674 01 Třebíč

IČ: 60406372, DIČ: CZ7101234536

Zapsán v evidenci Městského úřadu v Třebíči, Obecní živnostenský úřad Třebíč, e.č.: 371002-10014-02

Sklad: Jejkovská brána 36/1, 674 01 Třebíč

1.2 Kontaktní údaje:

Mobil: 777649652 Email: info@scandesign.cz

1.3 Bankovní spojení

Citfin

Číslo účtu / kód banky: 1026544/2060

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. Speciální nabídky a cenové akce jsou omezeny do vyprodání zásob příslušného produktu a nebo časově. Konkrétní podmínky jsou uvedeny u příslušné nabídky.

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v naší provozovně, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

2. Proces objednání, dodací podmínky

Snažíme se Vám nabídnout zboží za co nejpříjemnější ceny a současně Vás co nejméně zatížit co se týká ceny přepravného. Balné vám nikdy neúčtujeme.

2.1 Způsob dopravy zboží

Kurýrní služba - cena 110,- Kč vč. DPH, bankovním převodem.
Kurýrní služba - cena 140,- Kč vč. DPH, dobírkou.

2.2 Způsob úhrady zboží

Cena za dopravu se vždy přičítá k ceně zboží. Úhradu provede kupující:

a) při převzetí zboží od přepravní společnosti
b) bankovním převodem

V případě, že kupující zvolí typ platby „bankovním převodem“, provede platbu na účet uvedený jako „bankovní spojení“, viz výše. Jako „variabilní symbol“ použije kupující číslo objednávky.

Způsob platby zboží si kupující určuje při objednávce a je pouze v jeho kompetenci. Dodavatel neurčuje, jakým způsobem bude zboží hrazeno.

2.3 Převzetí zboží od přepravce

V okamžiku předání zboží obchodem -> přepravci, přebírá odpovědnost za zásilku přepravce. Podepsáním dodacího listu přepravní společnosti kupující potvrzuje, že po zběžné - především vizuální kontrole - převzal zboží nepoškozené a tím je obchodem považováno za doručené.

Pokud bylo zboží během přepravy poškozeno nebo ztraceno, sepíše kupující za účasti přepravce reklamační protokol, na jehož základě může kupující nárokovat po přepravci opravu, výměnu zboží, nebo vrácení peněz. 

2.4 Objednávka zboží

Objednávku zboží je možné zadat způsobem, který naleznete v části jak postupovat při nákupu. Po zaregistrování objednávky vám bude potvrzení odesláno emailem. Objednávky nad částku 10 000,- Kč jsou také telefonicky ověřovány, aby nedošlo k případnému falešnému objednáni na vaši adresu.

Všechny objednávky uskutečněné prostřednictvím elektronického obchodu Scandesign.cz jsou závazné.

a) Kupující:
Elektronicky odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Zákazník je na stránkách obchodu informován o cenách zboží včetně DPH i celkové ceny za objednávku. O podobě zboží zákazníka informují ilustrativní fotografie. S vlastnostmi zboží jsou zákazníci seznámeni prostřednictvím textového nebo jiného grafického popisu.* Při uzavírání objednávky kupující vybere způsob platby zboží a způsob doručení. Odesláním objednávky dodavateli kupující plně souhlasí s obchodními podmínkami.

Po odeslání objednávky má kupující možnost komunikovat s provozovatelem prostřednictvím dostupných kontaktních údajů uvedených na stránkách obchodu nebo v obchodních podmínkách (zákaznická linka, e-mailová podpora, telefonní kontakty atd.).

Kupující má právo uplatnit rozpor s kupní smlouvou vycházející z občanského zákoníku §616 Shoda s kupní smlouvou a zákon o ochraně spotřebitele podle §13.

b) Dodavatele:
Dodavatel se zavazuje potvrdit objednávku zboží do tří kalendářních dnů, nebo jí odmítnout z důvodů nesplnění či nevyplnění podmínek pro smluvní vztah. V takovém případě bude kupující neprodleně informován telefonicky, nebo e-mailem. Pokud kupující zaplatil za objednávku předem, celá částka mu bude v nejbližší možné době vrácena převodem na účet.

Zboží bude připraveno k odeslání nejpozději do 3 pracovních dnů od uskutečnění objednávky. V případě nenadálých komplikací Vás ihned zkontaktujeme prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla, kdy se následně domluvíme na dalším postupu.

Dodavatel nemůže zaručit dostupnost zboží nabízeného elektronických obchodem (např. z důvodu posledního kusu - setkání se více objednávek na konkrétní zboží atp.).

2.5 Doručení zboží

Dodavatel se zavazuje k předání zboží přepravci nejpozději do 3-5 pracovních dnů. O realizaci expedice zboží bude kupující vždy informován telefonicky nebo e-mailem.

Přepravce Vám zboží doručí do 2. pracovního dne.

Zpravidla Vás v den doručení přepravce kontaktuje buď telefonicky nebo emailem, aby upřesnil čas doručení.

2.6 Odstoupení od kupní smlouvy

a) Kupující:
V souladu s platnými zákonnými normami má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy může i tehdy pokud dodavatel neplní v dané lhůtě své závazky vůči objednavateli.

Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaslat elektronické vyjádření, kde uvede všechny potřebné údaje a doloží všechny potřebné doklady, viz článek 3. Reklamace a záruční podmínky. Ukaž článek 3 ↓.

Zboží zaslané zákazníkem zpět k dodavateli musí být zasláno kompletní, v nepoškozeném stavu, včetně všech potřebných dokladů a v originálním obalu. V případě, že vrácené zboží je poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je zákazníkovi vrácená částka zkrácená o tyto náklady.

Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, dodavatel vrátí finanční obnos na účet zákazníka nejpozději do třicátého dne ode dne vrácení zboží.

b) Dodavatele:
Dodavatel může odstoupit od smlouvy, pouze pokud zboží není na skladě, nebo pokud se výrazně změnila cena zboží. O tomto je povinen kupujícího neprodleně informovat, případně konzultovat další postup.V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu odstoupit od smlouvy a stornujete objednávku, kterou jste již zaplatili, nebo v případě, že vámi objednané a zaplacené zboží nejsme schopni z nějakého důvodu zajistit, bude vám zaplacená částka během následujících 3 pracovních dní převedena v plné výši zpět na účet, ze kterého byla poslána.

2.7 Storno objednávky

Kupující může bez udání důvodu stornovat svoji objednávku a to do doby, než dodavatel odešle potvrzení o vyřízení objednávky. Poté vzniká kupní smlouva a je nutno postupovat podle bodu 2.6. těchto podmínek.

3. Reklamace a záruční podmínky

Veškeré reklamační procesy se řídí zákony České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.

Typy reklamací, které mohou nastat:

Výměna zboží (do 14-ti dnů od převzetí zboží)
Vrácení peněz (do 14-ti dnů od převzetí zboží)
Výrobek se poškodil běhěm užívání (do 2 let od převzetí zboží)
Jiná reklamace

3.1 Platnost záruční doby

Záruční doba je u všech nabízených výrobků 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není stanoveno jinak (u vybraných typů zboží může být záruka prodloužena).

U zboží zasílaného prostřednictvím přepravních společností není součástí kupní smlouvy montáž ani instalace výrobku. Dodavatel není v takovém případě povinen kupujícímu zajistit montáž, nebo instalaci výrobku.

3.2 Kontaktní údaje pro vyřizování reklamací

Adresa pro reklamace:

Bc. Vít Kafoněk, Maxima Gorkého 546/21, 674 01 Třebíč

3.3 Uplatnění reklamace

Záruku lze uplatnit pouze na konkrétní vady konkrétního výrobku, dle jeho používání. Nelze uplatnit závady spojené s nesprávným používáním či užitím výrobku. Právo na reklamaci má kupující pouze tehdy, pokud je vada viditelná a nejedná se o opotřebení běžným způsobem.

Kupující musí zboží vrátit společně s dokladem o prodeji, nebo jiným způsobem dokázat, že zboží pochází z obchodu Scandesign.cz. Musí uvést číslo objednávky, v případě 14 denní lhůty nemusí uvést důvod vrácení, pokud chce však zboží vyměnit, je nutné připsat za jaké zboží, případně za jakou velikost, barvu atd.

Pokud zásilka obsahovala dárek zdarma a kupující trvá na vrácení peněz, musí též vrátit i dárek zdarma. Obě zboží, tzn. placené i zdarma obdržené, musí být vráceno kompletní v nepoužitém stavu a v originálním balení (produkt musí být schopen dalšího prodeje).

Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může na ně být pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci. Bude-li vracené zboží neopravitelně poškozené, nebude výměna či vratka akceptována. Bude-li dodavatel nucen provést opravu zboží, bude kupujícímu vrácena částka ponížená o náklady na renovaci výrobku.

Pro uplatnění reklamace nás kontaktujte na na naší emailové adrese: info@scandesign.cz.
Do předmětu emailu napište "REKLAMACE". Odesláním reklamačního emailu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

3.4 Lhůty a hrazení výloh spojených s reklamací

Kupující má při uznané reklamaci právo na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží, v nejnižší možné míře pro bezpečnou zásilku. Tuto částku musí prokazatelně doložit. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží k reklamaci.

Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

O výsledku reklamačního řízení bude kupující vyrozuměn telefonicky nebo e-mailem.

4. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které kupující uvádí, podléhají zákonu č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Bc. Vít Kafoněk je provozovatelem e-shopu a zároveň správcem osobních údajů kupujícího ve smyslu tohoto zákona.

Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje nezbytně nutné pro zahájení smluvního vztahu s dodavatelem. Osobní data spravuje dodavatel s největší opatrností a ohledem na práva kupujícího. Bc. Vít Kafoněk může zasílat další nabídky zákazníkovi pouze s jeho souhlasem. Kupující má právo tuto službu vždy odmítnout.

B. Vít Kafoněk shromažďuje údaje výhradně za účelem uskutečnění obchodu a následné komunikace se zákazníkem. Dodavatel osobní údaje kupujícího nepředává třetím osobám, vyjma přepravce zboží, za účelem identifikace dodání zboží. Kupující může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách obchodu.

Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to na základě písemné žádosti, dodavatel musí tomuto rozhodnutí vyhovět.

5. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou závazné pro všechny strany obchodu, jak dodavatele, tak i kupujícího. Bc. Vít Kafoněk si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky a o změnách informovat prostřednictvím stránek elektronického obchodu.

Prodejce Bc. Vít Kafoněk připravil obchodní podmínky tak, aby byly vždy ke spokojenosti hlavně zákazníkům, a aby skrze ně přineslo oboustrannou spokojenost s uskutečněným obchodem.

Obchodní podmínky byly vypracovány ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

*Chyby v textovém nebo grafickém popisu zboží jsou vyhrazeny.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2012. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

Přírodní bílá...
Cena bez DPH:
1 325,00 Kč
Cena s DPH:
1 590,00 Kč
Přírodní bílá...
Cena bez DPH:
1 242,00 Kč
Cena s DPH:
1 490,00 Kč
Barvená islandská...
Cena bez DPH:
1 492,00 Kč
Cena s DPH:
1 790,00 Kč

Doprava zdarma!

zakoupené zboží Vám zašleme zdarma i v lednu!

Slevy na všechny dekorační hovězí kůže!

Vážení zákazníci,
v našem e-shopu nyní nakoupíte dekorační hovězí kůže se slevou 10%! K tomu navíc doprava ZDARMA!

Nová řada taburetů.

Vážení zákazníci, nově do naší nabídky zařazujeme luxusní řadu taburetů - lavic s kovovou konstrukcí. V nejbližší době Vám nabídneme různé barevné varianty konstrukcí volně kombinovatelné s čalouněnými sedáky.

Předložky z ovčí kůže v akci!

Nyní Vám nabízíme slevu 20% na všechny předložky z ovčí kůže. Pozor, množství je omezeno.

Nové předložky a polštáře z islandské ovčí kůže!

Naši nabídku jsme rozšířili o další barevné varianty.

Zakázková výroba.

Vážení zákazníci,

nabízíme Vám výrobu kožených koberců, polštářů či taburetů. Libovolný, již vyrobený koberec, můžeme přizpůsobit Vašim požadavkům. Ceny a dodací lhůty budou domluveny individuálně.