Zakázková výroba

Nenašli jste v naší aktuální nabídce přesně to, co odpovídá Vaší představě? Kontaktujte nás a my Vám vyrobíme koberec, taburet nebo polštářek dle Vašeho přání. Navíc, libovolný, již vyrobený koberec, můžeme rozměrově přizpůsobit Vašim požadavkům. A není-li Vaše představa ještě zcela konkrétní, můžete se nechat inspirovat třeba obrázky v naší fotogalerii.

Ceny a dodací lhůty budou domluveny individuálně.

Zakázková výroba

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obchody uskutečněné na www.scandesign.cz. Definují práva a povinnosti jak dodavatele, tak kupujícího. E-shop Scandesign.cz zasílá zboží prostřednictvím obchodních partnerů, přepravců.

Základní ustanovení

Spotřebitelem, zákazníkem, kupujícím se v tomto textu myslí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, nebo taková osoba, která se k nákupu chystá.

Dodavatelem, provozovatelem se myslí fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, se kterou bude v případě nákupu (objednávky) uzavírat spotřebitel smlouvu – tzv. „smlouvu na dálku“.

Obchodem, e-shopem se pak myslí elektronický obchod, provozovaný dodavatelem a reprezentovaný souborem internetových stránek www.scandesign.cz a aplikací elektronického obchodu na internetové doméně www.scandesign.cz.

1. Informace o dodavateli

1.1 Provozovatel elektronického obchodu, adresa a místo podnikání:

Bc. Vít Kafoněk

Maxima Gorkého 546/21, 674 01 Třebíč

IČ: 60406372, DIČ: CZ7101234536

Zapsán v evidenci Městského úřadu v Třebíči, Obecní živnostenský úřad Třebíč, e.č.: 371002-10014-02

Provozovna: Jejkovská brána 36/1, 674 01 Třebíč

1.2 Kontaktní údaje:

Mobil: 777649652 Email: [email protected]

1.3 Bankovní spojení

Citfin

Číslo účtu / kód banky: 1026544/2060

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. Speciální nabídky a cenové akce jsou omezeny do vyprodání zásob příslušného produktu a nebo časově. Konkrétní podmínky jsou uvedeny u příslušné nabídky.

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v naší provozovně, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou – kupujícím – podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

2. Proces objednání, dodací podmínky

Snažíme se Vám nabídnout zboží za co nejpříjemnější ceny a současně Vás co nejméně zatížit co se týká ceny přepravného. Balné vám nikdy neúčtujeme.

2.1 Způsob dopravy zboží

Kurýrní služba – cena 190,- Kč vč. DPH, bankovním převodem.
Kurýrní služba – cena 220,- Kč vč. DPH, dobírkou.

2.2 Způsob úhrady zboží

Cena za dopravu se vždy přičítá k ceně zboží. Úhradu provede kupující:

a) při převzetí zboží od přepravní společnosti
b) bankovním převodem (platební karta, bankovní příkaz)

V případě, že kupující zvolí typ platby „bankovním převodem“, provede platbu na účet uvedený jako „bankovní spojení“, viz výše. Jako „variabilní symbol“ použije kupující číslo objednávky.

Způsob platby zboží si kupující určuje při objednávce a je pouze v jeho kompetenci. Dodavatel neurčuje, jakým způsobem bude zboží hrazeno.

2.3 Převzetí zboží od přepravce

V okamžiku předání zboží obchodem -> přepravci, přebírá odpovědnost za zásilku přepravce. Podepsáním dodacího listu přepravní společnosti kupující potvrzuje, že po zběžné – především vizuální kontrole – převzal zboží nepoškozené a tím je obchodem považováno za doručené.

Pokud bylo zboží během přepravy poškozeno nebo ztraceno, sepíše kupující za účasti přepravce reklamační protokol, na jehož základě může kupující nárokovat po přepravci opravu, výměnu zboží, nebo vrácení peněz.

2.4 Objednávka zboží

Objednávku zboží je možné zadat způsobem, který naleznete v části jak postupovat při nákupu. Po zaregistrování objednávky vám bude potvrzení odesláno emailem. Objednávky nad částku 10 000,- Kč jsou také telefonicky ověřovány, aby nedošlo k případnému falešnému objednáni na vaši adresu.

Všechny objednávky uskutečněné prostřednictvím elektronického obchodu Scandesign.cz jsou závazné.

a) Kupující:
Elektronicky odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Zákazník je na stránkách obchodu informován o cenách zboží včetně DPH i celkové ceny za objednávku. O podobě zboží zákazníka informují ilustrativní fotografie. S vlastnostmi zboží jsou zákazníci seznámeni prostřednictvím textového nebo jiného grafického popisu.* Při uzavírání objednávky kupující vybere způsob platby zboží a způsob doručení. Odesláním objednávky dodavateli kupující plně souhlasí s obchodními podmínkami.

Po odeslání objednávky má kupující možnost komunikovat s provozovatelem prostřednictvím dostupných kontaktních údajů uvedených na stránkách obchodu nebo v obchodních podmínkách (zákaznická linka, e-mailová podpora, telefonní kontakty atd.).

Kupující má právo uplatnit rozpor s kupní smlouvou vycházející z občanského zákoníku §616 Shoda s kupní smlouvou a zákon o ochraně spotřebitele podle §13.

b) Dodavatel:
Dodavatel se zavazuje potvrdit objednávku zboží do tří kalendářních dnů, nebo jí odmítnout z důvodů nesplnění či nevyplnění podmínek pro smluvní vztah. V takovém případě bude kupující neprodleně informován telefonicky, nebo e-mailem. Pokud kupující zaplatil za objednávku předem, celá částka mu bude v nejbližší možné době vrácena převodem na účet.

Zboží bude připraveno k odeslání nejpozději do 3 pracovních dnů od uskutečnění objednávky. V případě nenadálých komplikací Vás ihned zkontaktujeme prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla, kdy se následně domluvíme na dalším postupu.

Dodavatel nemůže zaručit dostupnost zboží nabízeného elektronických obchodem (např. z důvodu posledního kusu – setkání se více objednávek na konkrétní zboží atp.).

2.5 Doručení zboží

Dodavatel se zavazuje k předání zboží přepravci nejpozději do 3-5 pracovních dnů. O realizaci expedice zboží bude kupující vždy informován telefonicky nebo e-mailem.

Přepravce Vám zboží doručí do 2. pracovního dne. V období před vánocemi se tato lhůta může prodloužit v závislosti na možnostech přepravce.

Zpravidla Vás v den doručení přepravce kontaktuje buď telefonicky nebo emailem, aby upřesnil čas doručení.

2.6 Odstoupení od kupní smlouvy

a) Kupující:
V souladu s platnými zákonnými normami má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy může i tehdy pokud dodavatel neplní v dané lhůtě své závazky vůči objednavateli.

Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaslat elektronické vyjádření, kde uvede všechny potřebné údaje a doloží všechny potřebné doklady, viz článek 3. Reklamace a záruční podmínky. Ukaž článek 3 ↓.

Zboží zaslané zákazníkem zpět k dodavateli musí být zasláno kompletní, v nepoškozeném stavu, včetně všech potřebných dokladů a v originálním obalu. V případě, že vrácené zboží je poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je zákazníkovi vrácená částka zkrácená o tyto náklady.

Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, dodavatel vrátí finanční obnos na účet zákazníka nejpozději do třicátého dne ode dne vrácení zboží.

b) Dodavatele:
Dodavatel může odstoupit od smlouvy, pouze pokud zboží není na skladě, nebo pokud se výrazně změnila cena zboží. O tomto je povinen kupujícího neprodleně informovat, případně konzultovat další postup.V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu odstoupit od smlouvy a stornujete objednávku, kterou jste již zaplatili, nebo v případě, že vámi objednané a zaplacené zboží nejsme schopni z nějakého důvodu zajistit, bude vám zaplacená částka během následujících 3 pracovních dní převedena v plné výši zpět na účet, ze kterého byla poslána.

2.7 Storno objednávky

Kupující může bez udání důvodu stornovat svoji objednávku a to do doby, než dodavatel odešle potvrzení o vyřízení objednávky. Poté vzniká kupní smlouva a je nutno postupovat podle bodu 2.6. těchto podmínek.

3. Reklamace a záruční podmínky

Veškeré reklamační procesy se řídí zákony České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.

Typy reklamací, které mohou nastat:

Výměna zboží (do 14-ti dnů od převzetí zboží)
Vrácení peněz (do 14-ti dnů od převzetí zboží)
Výrobek se poškodil během užívání (do 1 roku od převzetí zboží)
Jiná reklamace

3.1 Platnost záruční doby

Záruční doba je u všech nabízených výrobků 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není stanoveno jinak (u vybraných typů zboží může být záruka prodloužena).

U zboží zasílaného prostřednictvím přepravních společností není součástí kupní smlouvy montáž ani instalace výrobku. Dodavatel není v takovém případě povinen kupujícímu zajistit montáž, nebo instalaci výrobku.

3.2 Kontaktní údaje pro vyřizování reklamací

Adresa pro reklamace:

Prodejna Flystork, Scandesign

Jejkovská brána 36/1,

674 01 Třebíč

3.3 Uplatnění reklamace

Záruku lze uplatnit pouze na konkrétní vady konkrétního výrobku, dle jeho používání. Nelze uplatnit závady spojené s nesprávným používáním či užitím výrobku. Právo na reklamaci má kupující pouze tehdy, pokud je vada viditelná a nejedná se o opotřebení běžným způsobem.

Kupující musí zboží vrátit společně s dokladem o prodeji, nebo jiným způsobem dokázat, že zboží pochází z obchodu Scandesign.cz. Musí uvést číslo objednávky, v případě 14 denní lhůty nemusí uvést důvod vrácení, pokud chce však zboží vyměnit, je nutné připsat za jaké zboží, případně za jakou velikost, barvu atd.

Pokud zásilka obsahovala dárek zdarma a kupující trvá na vrácení peněz, musí též vrátit i dárek zdarma. Obě zboží, tzn. placené i zdarma obdržené, musí být vráceno kompletní v nepoužitém stavu a v originálním balení (produkt musí být schopen dalšího prodeje).

Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může na ně být pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci. Bude-li vracené zboží neopravitelně poškozené, nebude výměna či vratka akceptována. Bude-li dodavatel nucen provést opravu zboží, bude kupujícímu vrácena částka ponížená o náklady na renovaci výrobku.

Pro uplatnění reklamace nás kontaktujte na na naší emailové adrese: [email protected].
Do předmětu emailu napište „REKLAMACE“. Odesláním reklamačního emailu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

3.4 Lhůty a hrazení výloh spojených s reklamací

Kupující má při uznané reklamaci právo na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží, v nejnižší možné míře pro bezpečnou zásilku. Tuto částku musí prokazatelně doložit. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží k reklamaci.

Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

O výsledku reklamačního řízení bude kupující vyrozuměn telefonicky nebo e-mailem.

4. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které kupující uvádí, podléhají zákonu č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Bc. Vít Kafoněk je provozovatelem e-shopu a zároveň správcem osobních údajů kupujícího ve smyslu tohoto zákona.

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady “)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

2. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 1. Provozovatelem Bc. Vít Kafoněk, identifikační číslo 60406372, se sídlem Maxima Gorkého 546/21, 674 01 Třebíč, e-mail: [email protected]
 2. Účastníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli registrační formulář z webu; a
 3. Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

3. Provozovatel je Bc. Vít Kafoněk a za tímto účelem provozuje web www.scandesign.cz, jehož součástí je e-shop. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

 1. v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
 2. za účelem/účely uvedenými níže.

Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem Provozovatele.

4. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.

II. Účel zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 3. k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na Účastníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
 3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí Provozovateli souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Provozovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.
 6. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele.
 7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
 8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
 9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 11. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 13. Účastník bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti [Google LLC]. Provozovatel využívá služby [G Suite a Google Cloud Platform], jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
 14. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti [Google LLC] na jeho zařízení.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla Provozovatele nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci.

2. Účastník má dále právo:

a. Být informován o zpracování svých Osobních údajů

 1. Účastník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Účastník právo od Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Provozovatele, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Účastníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
 2. Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Účastníka zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Účastníkovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

b. Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům

 1. Účastník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů, informace o Účastníkových právech (práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Účastníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

c. Na opravu poskytnutých Osobních údajů

 1. Pokud došlo na straně Účastníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jine skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Účastník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Účastník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů

 1. V určitých stanovených případech má Účastník právo požadovat, aby Provozovatel Osobní údaje Účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Účastník detailně informován.

e. Na omezení zpracování Osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje Účastníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Účastník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Účastník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

f. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Účastník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/

3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu [email protected]
 2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu [email protected], aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese K-system.CZ s.r.o., U Kuchyňky 2/180, 674 01 Třebíč, nebo elektronicky na adrese [email protected]

5. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Bc. Vít Kafoněk, Maxima Gorkého 546/21, 674 01 Třebíč.

6. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací. 7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

8. Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 1. dubna 2018.

 

5. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou závazné pro všechny strany obchodu, jak dodavatele, tak i kupujícího. Bc. Vít Kafoněk si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky a o změnách informovat prostřednictvím stránek elektronického obchodu.

Prodejce Bc. Vít Kafoněk připravil obchodní podmínky tak, aby byly vždy ke spokojenosti hlavně zákazníkům, a aby skrze ně přineslo oboustrannou spokojenost s uskutečněným obchodem.

Obchodní podmínky byly vypracovány ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

*Chyby v textovém nebo grafickém popisu zboží jsou vyhrazeny.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2012. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.